Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o zasadach wykorzystania plikow “Cookies” opisanych w Polityce Prywatności.

  ×

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności platformy sprzedażowej
www.inoxa.pl


§1. Administrator danych


1. Administratorem danych osobowych klientów platformy sprzedażowej www.inoxa.pl (dalej: Platforma) jest Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych (dalej: Inoxa).

§2. Przetwarzanie danych osobowych


1. Inoxa zbiera dane osobowe w związku z korzystaniem z Platformy, z następujących źródeł:


  a. formularz rejestracyjny dostępny na Platformie,*

  b. pliki „cookies”,

  c. korespondencja przekazywana Inoxa w jakiejkolwiek postaci,

  d. informacje przekazywane przedstawicielom Inoxa w siedzibie spółki.

2. Inoxa przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników w zakresie firmy, imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu wyłącznie w celu obsługi procesu składania Zamówień, realizacji zawartych Umów Sprzedaży, wysyłania newslettera, świadczenia przez Inoxa usług drogą elektroniczną oraz realizacji innych obowiązków wskazanych w Regulaminie lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Inoxa przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym czasie jedynie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla zakończenia procesu rejestracji umożliwiającego dokonywanie zakupów Towarów i korzystania z Platformy.

5. Klient oraz Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia lub żądania ich usunięcia, a także, w przypadkach przewidzianych prawem, do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Inoxa może udostępnić dane osobowe Klientów lub Użytkowników podmiotom trzecim, powierzając tym podmiotom ich przetwarzanie wyłącznie dla realizacji celów określonych w pkt 2 powyżej, a także w przypadkach prawem przewidzianych.

8. Żądanie poprawy, usunięcia danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu co do ich przetwarzania może zostać dokonane za pośrednictwem wiadomości e-mail wystałej na adres mdzidek@inoxa.pl w każdym czasie, nieodpłatnie. W przypadku skierowania żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych), Konto Klienta założone na Platformie zostaje usunięte z chwilą uwzględnienia żądania, ze skutkiem określonym w Regulaminie Platformy. W przypadku usunięcia Konta dane osobowe zostaną usunięte w terminie do [3] dni roboczych.

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych


1. Inoxa wdraża środki organizacyjno-techniczne, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zapobiegnięcie przypadkowej utracie, zniekształceniu lub zniszczeniu danych osobowych, zabraniu przez osoby nieupoważnione i przetwarzaniu niezgodnym z obowiązującymi przepisami.

2. Inoxa dokłada starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klient Platformy powinien:

  a. W toku rejestracji ustawić hasło zgodne z podanymi w Regulaminie wymogami,

  b. Wylogować się z Platformy po zakończonej sesji (zamknięcie przeglądarki równoznaczne jest z wylogowaniem się z Platformy),

  c. Zachować login i hasło do Platformy w tajemnicy i nie ujawniać go osobom trzecim,

  d. Stosować oprogramowanie antywirusowe i stosować się do zaleceń jego producenta,

  e. Korzystać z zaufanych urządzeń końcowych, zaś w braku takiej możliwości nie zapamiętywać na urządzeniu końcowym danych logowania.

4. Platforma może zawierać łącza internetowe prowadzące do stron znajdujących się poza Platformą. Inoxa nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na zewnętrznych stronach internetowych. Dla uniknięcia wątpliwości przez strony zewnętrzne rozumiane są strony internetowe znajdujące się poza domeną www.inoxa.pl.

§4. Zasady wykorzystania plików „cookies


1. W związku z korzystaniem z Platformy gromadzone są pliki typu „cookies” („ciasteczka”). Poprzez korzystanie z Platformy wyrażają Państwo zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką.

2. Pliki „cookies” nie są przechowywane na serwerach Inoxa, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Informacje zawarte w plikach „cookies” są jedynymi informacjami pobieranymi przez witrynę www.inoxa.pl w sposób automatyczny.

3. Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Pliki „cookies” mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

4. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z plików „cookies” Klientów (Użytkowników) z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może znaleźć.

5. Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny: [dane operatora witryny: nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe]. W podanych w Polityce przypadkach podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” mogą być także podmioty zewnętrzne.

6. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny www.inoxa.pl obejmować będą:


  a. pliki „cookies” niezbędne dla dostosowania zawartości witryny www.inoxa.pl do preferencji osoby odwiedzającej witrynę oraz optymalizacji korzystania z witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik, i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b. pliki „cookies” umożliwiające tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;

  c. pliki „cookies” niezbędne dla utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do witryny), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła (pliki „cookies” pamiętające ustawienia strony);

  d. pliki „cookies” wykorzystywane do analizy ruchu na stronie – analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez spółkę Google, Inc.

  e. pliki „cookies” wykorzystywane do wyświetlania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji na stronach Inoxa, jak i poza nimi (np. w sieci Google Display Network).

7. Platforma wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies”: stałe i sesyjne (tymczasowe). Pliki stałe zapisywane są na urządzeniu końcowym do czasu usunięcia ich przez Klienta Platformy lub do momentu wskazanego w parametrach plików „cookies”. Pliki sesyjne pozostają na urządzeniu końcowym Klienta Platformy jedynie przez czas korzystania z Platformy, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.

8. Klient (Użytkownik) może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki „cookies” nie były akceptowane przez urządzenie końcowe. Zablokowanie wykorzystywania plików „cookies” może wpłynąć jednak negatywnie na wygodę korzystania z Platformy i ograniczyć jej funkcjonalność.
9. Dodatkowe informacje na temat ustawień przeglądarek internetowych zawarte są na stronach ich producentów, np.:

10. Dodatkowe informacje na temat plików „cookies” dostępne są również w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej oraz np. na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/

11. Klient (Użytkownik) może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

§5. Postanowienia końcowe


1. Aktualna Polityka Prywatności jest każdorazowo udostępniona na stronach internetowych Platformy.

2. Inoxa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Zmieniona Polityka Prywatności zostanie udostępniona każdorazowo na stronach internetowych Platformy.

3. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 18.01.2018