Formy płatności

 

Każdorazowo w trakcie składania zamówienia Klient ma do wyboru jeden z trzech sposobów płatności:

  • płatność z góry – płatność przed wysyłką towaru, dokonywana poprzez przelew na rachunek bankowy firmy Inoxa w terminie do 3 dni od przesłania przez firmę Inoxa potwierdzenia zamówienia;
  • płatność za pobraniem – gotówką do rąk kuriera, przy odbiorze towaru;
  • płatność z odroczonym terminem – dotyczy wyłącznie klientów, którym przyznany został kredyt kupiecki. Płatności tym sposobem mogą być dokonywane do kwoty indywidulanego limitu kredytowego.

 

Płatności w ramach platformy dokonywane są w złotych polskich (PLN).

Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należnych kwot na rachunku bankowym firmy Inoxa wskazanym w fakturze VAT.

Więcej informacji na temat metod dokonywania płatności znaleźć można w §8 w Regulaminie.