Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o zasadach wykorzystania plikow “Cookies” opisanych w Polityce Prywatności.

  ×

Formy płatności


1. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty za dane Zamówienie każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.
2. Zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w czasie składania Zamówienia, cena Towaru może zostać zapłacona w jeden z następujących sposobów:


    a. płatność z góry, tj. przed wysyłką przedmiotu Zamówienia (Towaru lub Towarów), przelewem bankowym na rachunek bankowy Inoxa wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji (zapłata powinna nastąpić w całości, nie później niż w terminie [3] dni od przesłania przez Inoxa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji);

    b. płatność za pobraniem – gotówką do rąk kuriera, przy odbiorze przedmiotu Zamówienia w miejscu dostawy;

    c. płatność z odroczonym terminem – dotyczy wyłącznie klientów, którym przyznany został kredyt kupiecki.

3. Prawo dokonania płatności za nowe Zamówienie w odroczonym terminie nie przysługuje Klientowi w przypadku:

    a. posiadania przez Klienta przeterminowanych płatności lub nieuregulowanych odsetek za opóźnienie w płatności z tytułu wcześniej złożonych Zamówień (Umów Sprzedaży) – do czasu uregulowania zadłużenia;

    b. przekroczenia w przypadku złożenia Zamówienia przyznanego Klientowi limitu kredytowego – do czasu dokonania stosownych płatności, tj. do poziomu zapewniającego realizację nowego Zamówienia w ramach przyznanego limitu kredytowego.

4. Płatności w ramach Platformy są dokonywane w złotych polskich (PLN).

5. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należnych kwot na rachunku bankowym wskazanym w treści faktury VAT.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry (pkt 2.a) i nie dokonania pełnej płatności w terminie [3] dni od przesłania przez Inoxa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Inoxa uprawniona będzie do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) – według swojego wyboru – w całości lub w części, co do której nie nastąpiła zapłata w terminie [3] dni od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie płatności, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.