Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że z dniem 01.07.2018r. firma INOXA Sp. z o.o. została członkiem europejskiej organizacji zrzeszającej dystrybutorów elementów złącznych EFDA. Tym samym INOXA Sp. z o.o. zasila grono członków jako druga polska marka.


Czym jest EFDA?

EFDA – European Fastener Distributor Association – organizacja powstała w 2000 roku zrzeszająca dystrybutorów elementów złącznych działających na terenie Europy.Reprezentuje ona i chroni interesy swoich członków w Unii Europejskiej i na świecie. Jako organizacja parasolowa skupia krajowe organizacje dystrybutorów elementów złącznych oraz rosnącą liczbę niezależnych członków z innych państw europejskich.


Celem organizacji jest przede wszystkim promowanie wartości swoich członków jako ważnego ogniwa europejskiej gospodarki. Ponadto EFDA działa na rzecz ochrony wolnego handlu, zwalczania praktyk dumpingowych oraz wpierania konkurencyjności swoich członków na arenie międzynarodowej.

EFDA umożliwia sprawną wymianę informacji, wiedzy oraz doświadczeń między członkami. W jej skład wchodzą krajowe organizacje Hiszpanii, Włoch, Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii i Irlandii.


Wewnątrz organizacji działa grupa MEFDA zrzeszająca firmy pochodzące z państw nieposiadających krajowych organizacji zrzeszającej dystrybutorów elementów złącznych. Ta rozwijająca się grupa posiada członków z całej Europy – od Finlandii, przez m.in. Polskę i Czechy po Rumunię.


EFDA w liczbach:

  • skupia ponad 2,5 tysiąca firm dystrybucyjnych z całej Europy, które zatrudniają ponad 44 tysiące osób,
  • w ich posiadaniu jest towar o łącznej wartości ponad 2 miliardów euro,
  • dostarczają ponad 130 tysięcy różnych produktów dających obrót o wartości ponad 10 miliardów euro rocznie.