Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o zasadach wykorzystania plikow “Cookies” opisanych w Polityce Prywatności.

  ×

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Wprowadzenie

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane INOXA dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez INOXA systemie klasy CRM oraz ERP, które służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami, realizowaniu zamówień i reklamacji, prowadzenie rozliczeń finansowych, archiwizacji.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie INOXA w związku
w rozporządzeniem RODO.


§1 Administrator danych osobowych

INOXA SP. Z O.O z siedzibą w Jaworznie przy ul. Rozwojowej 16, NIP: 628-19-76-775, REGON: 357177934, KRS: 0000168596, e-mail: poczta@inoxa.pl zwana dalej INOXA jest Administratorem następujących Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, firma, tytuł naukowy, stanowisko, dział, specjalizacja, adres e-mail, telefon, fax.

§2 Inspektor ochrony danych osobowych

INOXA nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: poczta@inoxa.pl.

§3 Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.
Podstawą przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do zmiany zgody co do zakresu przetwarzania lub do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

§4 Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Firma INOXA przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla INOXA ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/Pana dane są INOXA potrzebne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (otrzymywanie newslettera). Jeśli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – INOXA zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

§5 Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego oferowanych przez INOXA produktów
i usług mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu, lub INOXA ustali, że Pani/Pana dane się zdezaktualizowały.

§6 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
1. Podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące INOXA, firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie INOXA,
2. Wszelkie instytucje państwowe i publiczne na bazie obowiązującego prawa,
W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy INOXA.

§7 Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

1. prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do usunięcia Pani/Pana danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
6. prawo do przenoszenia danych;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.