Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost   Konkurencyjności Przedsiębiorstw”  Działanie 2.1 Dotacje na doradztwo, firma INOXA Sp. z o.o. sfinansowała następujące projekty:

 

  • Wdrożenie nowej technologii informatycznej wspierającej zarządzanie firmą. Projekt polegający na utworzeniu nowego serwisu internetowego. Nr projektu SPOWKP/2.1/7/12/1728. Okres trwania projektu: sierpień – październik 2006.
  • Wdrożenie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie firmą. Projekt dotyczył wdrożenia modułu Controlling. Nr projektu: SPOWKP/2.1/11/12/2352. Okres trwania projektu: grudzień 2006 – styczeń 2007.
  • Doradztwo w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg Normy PN-EN ISO 14001:2004. Nr projektu SPOWKP/2.1/13/12/2601. Okres trwania projektu: maj – październik 2007.
  • Doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Nr projektu: SPOWKP/2.1/13/12/2757. Czas trwania projektu: maj – sierpień 2007.