INOXA Sp. z o.o.

43-600 Jaworzno
ul. Rozwojowa 16

tel.: +48 /32/ 623 57 28
fax: +48 /32/ 623 30 41
e-mail: poczta@inoxa.pl
internet: http://www.inoxa.pl

 

 

 

 

 

Prezes Ryszard Dworak
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
NIP 628-19-76-775, REGON 357177934
Kapitał Zakładowy 142 500,00 PLN